ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิดำเนินการรับจ้างบริหารบริเวณศูนย์อาหารโรงพยาบาลสระบุรี (10เม.ย.62)