ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL, 0.5 mL solution for injuction จำนวน 1,440 prefilled syringe