ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด