ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเอกซเรย์และผ่าตัด ชั้น 1 จำนวน 1 งาน