ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Pioglitazone 15 mg tablet จำนวน 900,000 เม็ด