ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg/5 ml solution for injection/infusion, 5 ml จำนวน 4,800 ไวอัล