ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Galantamine 8 mg prolonged-release capsule จำนวน 14,700 แคปซูน