ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดให้น้ำเกลือชนิด 20 drop (IV Infusion set with Air Vented) จำนวน 195,000 ชุด