ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี) จำนวน 1 หลัง