ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 งาน