ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการหน้ากากอนามัยแบบคล้องหู (Surgical Mask) จำนวน 16,060 กล่อง