ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบสารสนเทศและระบบการจัดการโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ