ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานภายในโรงพยาบาลสระบุรีจำนวน 1 ระบบ