ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมชนิด fiber optic จำนวน 1 ตัว