ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ แบบเดินเข้าไปได้ (Walk in) ชนิด 6 ศพ จำนวน 1 หลัง