ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% , 100 ml bag solution for injection จำนวน 245,865 ถุง

Covid-19 Update 😷