ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 3 รายการ