ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 900,000 ลูกบาศก็เมตร