ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 เครื่อง