ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม