ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง