ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 84 ชิ้น