ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสวยลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีแบบยืดหยุ่น จำนวน 1,000 ชิ้น