ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With Non MRI Compatible) จำนวน 20 ชุด