ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนหัวใจ เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดเคลือบด้วยโพลิเมอร์ จำนวน 500 ชิ้น