ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน 109,200 แคปซูล