ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง