ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 หมวด