ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ยาEzetimibe 10 mg tablet จำนวน 129,000 เม็ด