ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นตาทางส่วนหลัง จำนวน 200 ชิ้น