ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 30,000 ไวอัล