ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 1 งาน