ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด