ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์       รายการชุดโลหะดามกระดูกชนิดสกรูพยุงผลิตจากสแตนเลส จำนวน 4 รายการ