ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รายการ