ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเก็บล้างเม็ดเลือดแดงมาใช้ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง