ประกาศแผนการจัดซื้อระบบ NAS Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 1 ระบบ