ประกาศแผนจัดซื้อกรดไฮโดรคลอริกและด่างโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 1,680 ถัง