ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด