ประกาศแผนจัดซื้อยาOctreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml จำนวน 6,000 หลอด