ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดเคลือบด้วยโพลิเมอร์ (PTCA Guide Wire) จำนวน 300 ชิ้น