ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable Cardioverter Defibillator With Non MRI Compatibe) จำนวน 10 ชุด