ประกาศ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานจัดซื้อยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 36,000 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)