บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล (29ส.ค.61)