ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (8ก.ค.63)