ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ (22มิ.ย.63)