ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (30มิ.ย.63)