ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (24ก.ย.61)