ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติที่โรงพยาบาลสระบุรี

นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4

สาธารณสุขนิเทศก์และคณะมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติที่โรงพยาบาลสระบุรี

โดยมี นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของจังหวัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

และรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการฯ

ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศิริพานิช

DSC_0060DSC_0033DSC_0030DSC_0022DSC_0004