พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี